American Bully XL

Nejexkluzivnější a nejdražší plemeno psů na světě. Nejlepší rodinný společník. Mohutný pes výjimečného zevnějšku pro výjimečné majitele.
tease-about-breed2
tease-about-breed1

Historie plemene

American Bully, jakožto moderní a samostatné plemeno odlišující se od svých předků, začalo svůj vývoj v 80. letech 20. století v USA a postupně ustalovalo žádaný vzhled a povahu v průběhu 90. let. Americký pitbulteriér (APT) a americký stafordširský teriér (AST) se stali výchozími plemeny selektivního chovu, ačkoliv APT hrál ve vývoji hlavní roli. Pro získání specifického vzhledu a milé, společenské povahy bylo plemeno dále mimo jiné ovlivněno americkými, anglickými a staroanglickými buldoky, ačkoliv pravděpodobně nebyli jediní, kteří se na šlechtění nového plemene podíleli.  

Později, v roce 2004, byl založen American Bully Kennel Club (ABKC) a jako první z chovatelských klubů uznal nové plemeno. ABKC také představilo oficiální standard plemene, dle kterého se následně odchovávali psi kompaktnějšího "bully" vzhledu, s větším objemem svalové hmoty, silnější kostrou, širším předkem i zadkem a mimo jiné i s výrazně menší dravostí a nižším kořistnickým pudem oproti APT a AST.  

V roce 2013 bylo plemeno American Bully uznané americkými United Kennel Club (UKC) a American Dog Breeders Association (ABDA). 

V současné době některé členové a smluvní partneři největší světové kynologické organizace, Federation Cynologique Internationale (FCI), také umožnili toto plemeno registrovat a chovat pod svými plemennými knihami a soutěžit na výstavách zaštítěných FCI spolu s ostatními, FCI doposud oficiálně neuznanými plemeny jako například africký boerboel, americký buldok, vícebarevný pudl apod. 

Celkový vzhled a charakteristika

American Bully je společenské plemeno, vyzařující sebevědomý a harmonický charakter a velkou chuť k životu spolu se silnou potřebou zavděčit se své rodině a být v úzkém kontaktu s jejími členy. Toto plemeno je skvělé s dětmi, velmi přátelské vůči lidem a to i cizím, výborně se snáší s ostatními psy a dalšími zvířaty obecně. Agresivita vůči lidem či psům či přehnaná plachost a bázlivost je pro American Bully vysoce neobvyklá a naprosto nežádoucí.

American Bully je kompaktní, středně velký až velký pes se silnou kostrou, objemným, silným a svalnatým tělem nesoucím výraznou kulatou hlavu což dohromady dává dojem velké síly v porovnání s celkovou velikostí psa.

Dle standardu plemene vydaného ABKC se plemeno dělí na čtyři velikostní rázy/variety, které jsou určeny svojí výškou, bez bližšího specifikace váhy: 

Pocket – psi 36 – 43 cm (14 – 17 inch), feny 33 – 40 cm (13 – 16 inch)

Standard – psi 43 – 51 cm (17 – 20 inch), feny 41 – 48 cm (16 – 19 inch)

Classic – stejné velikostní rozpětí jako u variety Standard, avšak celkový vzhled psa je lehčího typu, bez přehnaných a výrazných exteriérových znaků, které můžeme obvykle nalézt u ostatních velikostních rázů American Bully. Psi a feny variety Classic mohou vzhledem více připomínat americké pitbulteriéry či americké stafordširské teriéry.  

XL – psi 51 – 57 cm (21 – 23 inch), feny 48 – 54 cm (19 – 21 inch)

Nestandardní velikosti – nižší či vyšší psi než výše uvedené velikostní rázy nejsou uznány oficiálními chovatelskými kluby plemene jako standardní variety, ačkoliv se takoví jedinci využívají v chovu. Obyvkle bývají označováni jako "Micro" (malí psi, nedosahující výšky určené pro varietu Pocket) a "XXL" (psi velcí, přerostlí horní hranici určenou standardem pro varietu XL). Tyto velikosti jsou pro většinu chovatelských klubů nežádoucí a jedinci nodpovídající svou výškou plemennému standardu mohou být na výstavách vyřazeni z posuzování.  

UKC a FCI nerozděluje plemeno American Bully na jednotlivé velikostní rázy a psi všech velikostí jsou posuzováni na výstavách těchto organizací společně. Výška mezi 43 – 51 cm (17 – 20 inch) pro psy a 41 – 48 cm (16 – 19 inch) pro feny je preferována americkým UKC, ačkoliv psi lehce přesahující či nedostahující této míry nejsou penalizováni - celková vyváženost a správné proporce výšky a váhy jsou mnohem důležitější, než samostatná výška a váha bez ohledu na ostatní aspekty exteriéru psa. 

Plemenný standard ABKC

American Bully by měl vzhledem ke své velikosti budit dojem velké síly. Je to kompaktní, středněvelký pes se svalnatým tělem a hranatou hlavou. American Bully by měl budit dojem velmi silné kostry s objemnou stavbou těla.

CHARAKTERISTIKA

American bully je společenské plemeno, které oplyvá sebevědomím, chutí do života a oddaností, spolu s velkou ochotou potěšit své majitele, což z něj dělá vynikajícího rodinného společníka. I přes výrazný a silný vzhled je jejich chování mírné. Jsou skvělí s dětmi a velmi přátelští k cizím lidem, jiným psům a jiným zvířatům. Agresivita vůči lidem či psům, extrémní plachost nebo prudkost jsou pro American Bully velmi neobvyklé a jsou velmi nežádoucí.

HLAVA

 • Vzhledove těžká, velká a široká hlava American Bully je základem plemene.
 • Středně dlouhá, hluboká, široká lebka, orámovaná velmi výraznými lícemi, výrazný a hlubokýstop.
 • Uši - Nasazené vysoko; mohou byt přírodní nebo kupírované
 • Oči - Všechny barvy jsou akceptovatelné, kromě albinismu (narůžovělé až červené), což je diskvalifikační vada. Modré oči a nedostatek pigmentu očních víček jsou nežádoucí.
 • Tvar očí je oválny až mandlový, usazené nízko v lebce a daleko od sebe. Kulaté oči jsou nežádoucí a vypouklé nebo vyčnívající oči jsou vadou.
 • Třetí víčko by mělo být viditelné minimálně.

Vady: Výrazně viditelné třetí víčko. Oči různé barvy. Vypouklé oči.

Diskvalifikační vada: Albínské oči (narůžovělé až červené).

 •  Tlama - Středně krátká a široká. Délka tlamy musí být menší než délka lebky, vzdálenost od špičky čenichu po stop je přiblizně jedna třetina vzdálenosti od špičky nosu k tylnímu hrbolu; ale ne tak krátký, aby narušil normální dychání. Tlama je hranatá nebo mírně hranatá, výrazněsestupující pod oči. Horní linie tlamy má být rovná, s nevytočeným nosem nebo nosem směřujícím vzhůru.
 • Čelisti - jasně definovány.
 • Spodní čelist - silná, rovnoběžná s tlamou. Nesmí směřovat vzhůru.
 • Pysky - přiměřene přilehlé a rovnoměrné. Jsou akceptovány volnější pysky, ale nejsou žádoucí.

Vady: Příliš dlouhá, slabá tlama; tlama tak krátká, že omezuje normální dychání;

nedostatečně výrazné tváře a hluboký stop; slabá spodní čelist; spodní čelist směřuje vzhůru; nos směřuje vzhůru nebo je vtlačen dozadu; vyrazné převislé pysky.

 • Vrchní zuby - těsně přiléhají zvenku k spodním zubům ve formě nůžkového skusu.

Vady: Klešťový skus, podkus, předkus nebo nepravidelný skus.

Vážné vady: Výrazný podkus nebo předkus měřící 1/4 palce (0.6cm) nebo více.

 • Čenich - Velký s široce otevřenými nozdrami. Všechny barvy/pigment jsou povolené s vyjimkou znaku albinismu (světle růžový čenich).

KRK

 • Silný, svalnatý, mírně klenutý, zužující se od ramene k zadní části lebky. Kompaktní až středněvelký s minimem nebo žádnou volnou kůží.

Vady: Krk příliš slabý, příliš krátký nebo naopak příliš dlouhý.

HRUDNÍ KONČETINY

 • Ramena jsou silná a svalnatá s široce nasazenými lopatkami; a správně uložená. Nadloktí je přibližně stejné délky jako lopatky a je s ní spojeno v úhlu přibližně 35 až 45 stupňů.
 • Hrudní končetiny - rovné, silné a robustní, s velkými nebo kulatými kostmi, nadprstí je silné, krátké a téměř vztyčené. Tlapky - směřují rovně vpřed.
 • Vzdálenost od kohoutku k lokti se rovná vzdálenosti od loktu ke spodní části tlap. Psi, kteří mají o něco kratší vzdálenost od loktů ke spodní části tlapek, jsou přijatelní, ale nejsou žádoucí.

Vady: Vzpřímená ramena; strmá a vyrazná lopatka. Přiliš krátké nadprstí. Vytočené tlapky směřující buď dovnitř nebo ven; vytočené pánevní končetiny; rozvolněné nebo ploché tlapky; dlouhé prsty.

TĚLO

 • Silně osvalené. Mohutný typ těla kompaktní/střední délky, který na svou velikost působí dojmem velké síly a je příkladem typu plemene American Bully.
 • Žebra dobře zaoblená a vytvářející hrudní koš se všemi žebry blízko u sebe; hrudní koš, který sahá až k lokti nebo mírně pod něj.
 • Hrudní končetiny jsou poměrně daleko od sebe, aby umožňovaly dostatečný vývoj hrudníku.
 • Hrudník - měl by být široký, hluboký a prostorný; ale neměl by být extrémní, aby narušoval normální pohyb.

ZÁĎ

 • Poměrně krátký až středně dlouhý hřbet, mírně se svažující od kohoutku k bedrům nebo rovný, s mírným sklonem od beder k spodní části ocasu. Tělo American Bully by mělo působit čtvercovým dojmem, jehož délka se měří od ramene k hyždím a od kohoutku k zemi.

Vady: Příliš dlouhá záda; bedra výše než kohoutek; slabá nebo povolená horní linie; klenutá bedra.

PÁNEVNÍ KONČETINY

 • Dobře osvalené, hlezna jsou rovná, nevytáčejí se dovnitř ani ven.
 • Svalový aparát, úhlení a šířka pánevnich končetin by měly byt v rovnováze s vývojem hrudních končetin.
 • Na pohled musí byt pánevní končetiny rovné a paralelní.
 • Záď by měla mírně směřovat dolů.

Vady: Hlezna stáčející se dovnitř nebo ven; kravský postoj hlezen; srpkovitý postoj hlezen; úzké postavení pánevních končetin; strmé nebo přeúhlené kolenní klouby; vytočené nohy.

OCAS

 • Střední velikosti ve srovnání s velikostí těla, nízko nasazený, zužující se do jemné špičky a dosahujíci přibližně k hleznu.
 • V klidu má být ocas nesen nízko. V pohybu je ocas nesen na úrovni horní linie nebo ve vzpřímené poloze při vzrušení, nikdy by však neměl být nesen stočený nad rovinu zádě (gay ocas).
 • Ocas bez zálomků, zakřivení nebo zatočení.

Vady: Ocas příliš dlouhý nebo příliš krátky, přibližně do palce nad nebo pod hleznem. Gay ocas (nesený nad rovinou zádě).

Vážné vady: Ocas se zálomky, zakřivením nebo plochý ocas. Extrémně krátký ocas.

Diskvalifikační vady: Zatočený, "bob" ocas nebo kupírovaný ocas.

TLAPY

 • Měly by být zaoblené a přiměřeně velké vzhledem k velikosti psa, kompaktní, dobře klenuté a těsné.

Vady: rozvolněné nebo ploché tlapky; dlouhé prsty.

SRST

 • Krátká, zářivá, uzavřená, tuhá, ale na dotek hladká.
 • Srst ne delší než ½ palce (1.27 cm).

Vady: Kudrnatá nebo vlnitá srst.

Vážné vady: Dlouhá srst.

BARVA A VZOR SRSTI

 • Jsou povoleny všechny barvy a vory srsti kromě merle/skvrnitého vzoru.

Diskvalifikační vady: Merle vzor.

VELIKOST

 • Psi by měli být zdraví a neměli by dosáhnout bodu, kdy jsou považováni za obézní.
 • Hmotnost - toto plemeno nemá danou váhu/hmotnost
 • Výška a hmotnost jedince by měly být v ideálním poměru k tělu.
 • Výška - viz jednotlivé velikostní rázy.
 • Všechny rázy vykazují vlastnosti „Bully" typu plemene, jak je popsáno v americkém standardu American Bully, což jsou klíčové prvky tohoto plemene.

STANDARD AMERICAN BULLY

Samci velikosti 17 až 20 palců (43 cm - 51 cm) v kohoutku. Samice velikosti 16 až 19 palců (40 cm - 48 cm) v kohoutku. Je důležité si uvědomit, že jedinci Standard American Bully nemají být penalizováni za to, ze představují výrazně osvalený, mohutný a objemný typ těla.

POHYB

 • American Bully se pohybuje sebevědomě a hrdě zatímco je bdělý ke svému okolí
 • Pohyb by měl být nenáročný a vykazující sílu. Akce musí byt neomezená, volná a energická se silným pohonem pánevních končetin.
 • Pohyb hrudních končetin by měl být mírný a vyvážený s pohonem pánevních končetin.
 • Končetiny se nevytáčejí ani dovnitř, ani ven, ani se navzájem nekříží a nepřesahují přes sebe.
 • Pes se pohybuje ve stejné rovině - každá končetina se pohybuje ve stejné rovině s druhou končetinou na stejné straně s minimální sbíhavostí.
 • Linie zad by měla zůstat rovná, přičemž prohnutí by mělo být velmi mírné.

Vady: Válcovitý pohyb; přešlapování; chod do boku; vyšlapování hrudních končetin; pádlování nebo krátky chod. Končetiny nepohybující se ve stejné rovině; končetiny se křiží vpředu nebo vzadu; pánevní končetiny se pohybují příliš blízko sebe nebo se dotýkají.

VADY

Vady, které mají být penalizovány, ale nejsou vyřazující na výstavách:

 • Oči různé barvy
 • Výrazně viditelné třetí víčko
 • Vypouklé oči
 • Příliš dlouhá, slabá tlama
 • Nevýrazný/příliš hluboký stop
 • Slabá spodní čelist
 • Spodní čelist směřuje vzhůru
 • Albínský nos (světle růžový)
 • Nos směřuje vzhůru nebo je vtlačen dozadu
 • Ocas příliš dlouhý nebo příliš krátký, přibližně do palce nad nebo pod hleznem
 • Gay ocas (nesený nad rovinou zádě)
 • Klešťový skus
 • Předkus nebo podkus
 • Nepravidelný nebo křížící se skus
 • Příliš slabý krk
 • Příliš krátký nebo naopak příliš dlouhý krk
 • Vzpřímená ramena; strmá a vyrazná lopatka
 • Příliš krátké nadprstí
 • Silně vtočené nebo vytočené fronty
 • Vytočené hrudní končetiny
 • Slabé/povolené nadprstí
 • Rozvolněné nebo ploché tlapky
 • Dlouhé prsty
 • Vytočené nebo vtočené paty, kravský postoj
 • Kudrnatá nebo vlnitá srst
 • Válcovity pohyb; přešlapování; chod do boku; vyšlapování hrudních končetin; pádlování nebo krátky chod
 • Končetiny nepohybující se ve stejné rovině; končetiny se kříží vpředu nebo vzadu; pánevníkončetiny se pohybují příliš blízko sebe nebo se dotýkají.

VÁŽNÉ VADY:

Vady, které mají být silně penalizovány, ale nejsou vyřazující na vystavách:

 • Výrazný podkus nebo předkus měřící 1/4 palce (0.6cm) nebo více
 • Ocas se zálomky
 • Zatočený ocas
 • Plochý ocas
 • Celkově krátký ocas
 • Dlouhá srst

DISKVALIFIKAČNÍ VADY:

 • Agresivita vůči lidem
 • Albínské oči (narůžovělé až červené)
 • Merle/skvrnity vzor
 • Jedno nebo oboustranný kryptorchismus (chybějící jedno nebo obě varlata)
 • Jedno nebo oboustranná hluchota hluchota na jedno nebo obě uši)
 • Zatočený ocas
 • "Bob" ocas
 • Kupírovaný ocas

POCKET BULLY

Pocket Bully vychází z úpravy základního standardu, který určuje výšku dospělého jedince. Samci do 17 palců (43 cm) a ne méně než 14 palců (v kohoutku). Samice do 16 palců (40 cm) a ne méněnež 13 palců (v kohoutku).

Je důležité si uvědomit, že varianta Pocket Bully je jednoduše kratší než standardní American Bully. Pocket Bully sdílí stejnou stavbu a typ těla jako standardní American Bully a nemají byt penalizováni za to, že predstavují výrazně osvalený, mohutný a objemny typ těla.

CLASSIC

Jedná se o úpravu základního standardu, kterou určuje Classic Bully svou stavbou a tělem. Oběpohlaví mají jemnější tělesný rámec a menší celkovou tělesnou hmotnost, ale stále vykazující „Bull" rysy.

Přiklad "Bull" charakteristik - Hranaté/těžké hlavy; krátké/hranaté tlamy; těžší kostry, svalstvo a kompaktní tělo. Celkově větší substance než moderní a více "teriérský" American Pit Bull Terrier a Americký stafordširský teriér.

Classic Bully by měl vypadat více "Bull", dle starého typu American Pit Bull Terrier a/nebo amerického stafordšírského teriéra, kteří vytvořili základ American Bully.

Varianta Classic Bully je prostě American Bully, ktery má lehčí rámec těla (jemnější kostru) a menšícelkovou tělesnou hmotnost než Standard American Bully. Kromě tohoto rozdílu se varianta Classic Bully řídí stejným standardem jako Standard American Bully.

Samci měří 17 palců - 20 palců (43 cm -51 cm) v kohoutku. Samice měří 16 až 19 palců (40 cm - 48 cm) v kohoutku.

XL BULLY

XL Bully vychází z úpravy základního standardu, která určuje výšku dospělého jedince. Samci nad 20 palců (51 cm) do 23 palců (57 cm) v kohoutku. Samice nad 19 palců (48 cm) do 22 palců v kohoutku.

Varianta XL Bully je prostě vyšší než Standard American Bully. Psi XL Bully sdílí stejnou stavbu a typ těla jako standardní American Bully a očekává se, že budou mít výrazně osvalené, mohutné a objemné tělo.

  

  

Zdroj a autor překladu z anglického originálu standardu plemene https://www.abkc.cz

cta-our-kennel

Náš chov

Chovatelská stanice Complete Bullies je domovem high-end XL American Bullies, plně splňujících plemenný standard. Usilujeme o chov těch nejlepších štěňat s vysokými výstavními předpoklady, která jsou zároveň milujícími společníky a skvělými rodinnými psy.

Více informací